Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

 

Tisztelt Szülők!

 

Százhalombattán az óvodai jelentkezés 2020. február 24. és március 4. között lezajlott. A szülők jelentkezési lap leadásával kérelmezték gyermekük óvodai felvételét, és két óvoda megjelölésével jelezhették óvodaválasztási szándékukat. A kitöltött jelentkezési lapok alapján az óvodavezetők döntöttek a felvételről, amelyről a döntést megküldték valamennyi érintettnek.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. május 13-14-ére meghirdetett óvodai beiratkozás a kihirdetett veszélyhelyzet miatt – az Emberi Erőforrások Minisztere által a veszélyhelyzetre tekintettel kiadott 7/2020. (III. 25.) számú EMMI határozata alapján – a 2020/2021. nevelési évre az alábbiak szerint módosul:

 

A 2020. május 13-14-ére meghirdetett óvodai beiratkozás elmarad, a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

 

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben engedélyeztetni szeretnék gyermekük óvodakezdésének halasztását, – a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján – legkésőbb tárgyév május 25-éig nyújthatják be kérelmüket a területileg illetékes járási hivatalnál. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban a lakóhely alapján területileg illetékes járási hivatalt kell felkeresni.

Abban az esetben, ha éppen külföldön élnek vagy külföldre költöznek, s ezért a gyermek nem Magyarországon kezdi meg az óvodai nevelést, – a hatályos jogszabályok értelmében – 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatalnak kell bejelenteni. A bejelentéshez kitöltendő űrlap az Oktatási Hivatal honlapján érhető a következő linken:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

 

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérjük, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjanak az óvodáknál az esetlegesen felmerülő kérdésekről.

 

 

Polgármesteri Hivatal

Intézményi és Társadalmi Kapcsolatok Irodája