Jó gyakorlataink

APA-KUPA

A gyermekek személyiségének fejlesztését az óvodánk csak a szülőkkel, a családdal tudja ellátni, eredményeket csak így tud felmutatni. Ezért fontos a családdal való szoros, személyre szóló kapcsolat kialakítása, megkeresve az igényelt, hasznos, új, egyedi kapcsolatokat.

A „jó gyakorlat” megvalósításával az érzelmi biztonság, az együttműködés, a szociális kompetencia különböző területei fejlődnek, élmény, siker, tanulási lehetőségek nyújtása, pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, problémamegoldó gondolkodás megalapozása. A jó gyakorlat a projektpedagógiára és annak módszereire épít.

A „jó gyakorlat” kulcsfogalmai:

Mozgásöröm, edzés, mozgásfejlesztés a szabadban

Fizikailag aktív életvitel tartós magatartássá válása felnőtt korban

Partnerközpontú működés

Szemléletformálás, a gyermekek és a családok együttes aktivizálása

Jövő és élményorientált szemléletmód megalapozása

Az egészséges életmód szokásainak megalapozás

A „jó gyakorlat” rövid leírása

A cél, hogy az édesapákat bevonjuk az óvodai életbe, mert általában az édesanyák és a nagyszülők hozzák a gyermekeket. Udvari tevékenységről lévén szó, rögtön a sport, a versenyjátékok, a váltóversenyek jutottak eszébe mindenkinek. Az évek múlásával bővült a paletta az apukák közti focimérkőzéssel, a lecsófőző versennyel, melyben az édesanyák vesznek részt és a gyermekeknek szóló elsősegélynyújtó tanfolyammal, amit idén már egy mentőautó is kiegészített. A hat csoport körforgó rendszerben veszi ki a részét a feladatokból, melyek közben ügyesednek, apa-gyermek kapcsolata erősödik, közös élményekre tesznek szert, új ismereteket kapnak a mentőorvos által.

NAGYIK DÉLELŐTTJE

Pedagógiai Programunkban a múlt, a jelen, a jövő összekapcsolásával egyfajta szemléletet kívánunk adni. Felelősséggel tartozunk gyermekeinkért, a jövőért, a természeti és társadalmi értékek felismertetését és megszerettetését, ápolását és megőrzését, ezek tudatosítását már kisgyermek korban el kell kezdenünk.

A „jó gyakorlat” megvalósításával az érzelmi biztonság, az együttműködés, a szociális kompetencia különböző területei fejlődnek, népi, nemzeti értékeinkhez való pozitív érzelmi viszony kialakítására törekszünk. A jó gyakorlat a projektpedagógiára és annak módszereire épít.

A „jó gyakorlat” kulcsfogalmai:

Együttműködési készség erősítése, közös élmény, játék, ünneplés

Hagyományok ápolása, kulturális értékek megmutatása

Magyarságtudat

Lokálpatriotizmus alapjainak lerakása, identitás megőrzése

Tárgykészítő népi játékok (fonás, szövés, agyagozás, tojásberzselés, tojásfestés egyéb technikái)

Ügyességi és sportjátékok autentikus megjelenítése

Énekes- mozgásos népi játékok, kiolvasók, népdalok

A „jó gyakorlat” rövid leírása

Tavaszi „jó gyakorlatunk” a Nagyik délelőttje. Gondolva azokra a nagyszülőkre, akik messze laknak, mindig húsvétot megelőzően tartjuk ezt az eseményt. Itt megjelenik a hagyományőrzésre, a magyarságtudat ápolása. A nagyik egy egész délelőttöt töltenek az intézményünkben, közösen készülődünk a húsvétra, felelevenítjük a népszokásokat, népi tojásfestési módokkal ismerkedhetnek a gyermekek és a nagyszülők mesélnek a gyermekkorukról, majd közös népi játékokkal, körjátékkal, énekléssel zárjuk a napot. Ez az esemény is továbbfejlődött, mert ezzel nincs vége. A vállalkozó kedvű nagymamák, nagypapák visszatérnek egy-egy ebéd utáni mesélésre, ahol a csoportnak, ahová az unokájuk jár, elmesélik vagy az ő, vagy az unoka kedvenc meséjét. Megható pillanatok ezek.

Minden jog fenntartva © Copyright - Napsugár Óvoda - 2019
Az oldalt készítette: webrev'art