Százhalombattai Napsugár Óvoda

Bemutatkozás

Intézményünk fél évszázados, 2018-ban ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

1968-ban a százhalombattai Dunai Kőolajfinomító Vállalat kezdte üzemeltetni az óvodát a Csokonai utca 50. szám alatt.

1968-1998-ig a Dunai Kőolajfinomító Vállalat, majd a MOL óvodájaként működtünk, ezt követően a Százhalombatta Város önkormányzata lett a fenntartónk. Ekkor vettük fel a Napsugár Óvoda nevet, mely hűen fejezi ki ars poeticánkat: hiszen a napsugár, a fény, a derű, a melegség, a sugárzó szeretet és a felhőtlen boldog gyermekkor ígérete.

Óvodánk a lakótelep szélén, a kertes házak övezetében található, két épületben hat csoporttal, 150 férőhellyel. Itt működik, a hetedik csoport helyén a Pedagógiai Szakszolgálat szomatopedagógiai része.

Tágas udvarunkon az árnyékot nyújtó fákkal, növényekkel körülvett játszórészek minden csoport számára biztosítják az egészséges környezetet, a mozgáshoz szükséges teret. A változatos szabadtéri játék- és mozgás lehetőségekhez alakítottuk az udvart, korcsoportoknak megfelelő játszóterületek, nagy füves terek a mozgásos tevékenységekhez. Saját Mezítlábas parkunk, Kősimogatónk, Levendulás kertünk, Gyógynövénykertünk, Növénysimogatónk és KRESZ parkunk van.

Intézményünk felszereltsége, belső képe harmóniát tükröz.

2007-ben elnyertük az OKAIM – védjeggyel rendelkező Minőségi Nevelési – Oktatási Intézmény címet, majd 2010-ben, 2013-ban, 2016-ban és 2019-ben megújítottuk. Madárbarát, 2013-tól a „Zöld Óvoda” cím, 2017-től Boldog Óvoda és 2018-tól a Biztonságos Óvoda cím birtokosai is vagyunk.

80 m2–es tornatermünk 2018-ban VEKOP pályázat keretein belül teljesen megújult, jól felszerelt, mind az Ayres terápia, mind a Vesco játékok széles skálája biztosítja a gyermekek mozgásának  fejlődését.

Az ételallergiás gyermekek étkezésére is lehetőség van.

Úszásra, vízhez szoktatásra heti egy alkalommal visszük a nagycsoportos gyermekeket a városi tanuszodába.

Ovi-focit a VUK SE szervezi a Bozsik program keretei között, heti egy alkalommal a nagycsoportos gyermekek számára.

Játékos angol nyelvoktatást ajánlunk fel a magyarul helyesen beszélő nagycsoportos gyermekek részére.

Szakképzett gyógytestnevelő foglalkozik a rászoruló gyermekekkel, heti rendszerességgel.

Könyvtárunk közel 2000 kötete segíti pedagógusaink színvonalas, naprakész munkavégzését.

Ének-zene, báb, matematika, környezet szertáraink eszközei segítik az élmény- és ismeretszerzést.

Nagyon fontos számunkra a partnerközpontú működés, ezért a családok számára játszó délutánokat, barkácsoló  programokat, nyílt napokat szervezünk, ahol a szülő és a gyermek egyaránt jól érezheti magát az óvodánkban. A gyermekek és a családjaik részére szervezett programjaink hagyománnyá váltak: Ősz kincsei kiállítás, Apa-kupa, „Napsugárkák” avatása, Bábelőadások, Szülők- nevelők bálja, Szüreti táncház, Mikulás várás, Karácsonyi vásár, Karácsonyi ünnepség, Farsangi mulatság, Húsvéti locsolkodás, nyuszi várás, Nagyik délelőttje, Majális, Tavaszi vásár, Rajzkiállítás, Anyák napi köszöntő, Közös Évzáró- és búcsúzó ünnepségek, Családi Sportdélután, Gyermeknap.

Személyi feltételeink:

Intézményünk vezetője: Balla Ildikó, helyettese: Németh Éva

Pedagógusaink felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, 13 főből 5 fő szakvizsgával, 3 fő tanítói, 1 fő angol nyelvtanítási képesítéssel. 5 fő már minősített pedagógus, ebből két fő mesterpedagógus. 6 dajkánk szakképesített, 3 fő érettségivel is rendelkezik.

Óvodatitkár és takarító segíti mindennapi munkánkat.

Óvoda programunk: – „Személyiség fejlesztés a közösségben” c. saját nevelési program, hangsúlyos területe az „ép testben ép lélek” elv alapján az egészséges életmódra nevelés, a mozgás a fenntarthatóságra nevelés és az érzelmi nevelés.

Gyermek centrikus, szeretetteli, biztonságot nyújtó óvodát szeretnénk, amelyben kiemelt helyet kap a mozgás és amentálhigiénés nevelés. A stresszhelyzetek kezelésére törekszünk és fejleszteni óhajtjuk a kicsinyek kudarctűrő képességét, önismeretét. A gyermekek játékának szabadságát tiszteletben tartva kreativitásukat igyekszünk erősíteni.

Műveltségi területekben gondolkodva az alábbiakat szeretnénk fejleszteni:

Az óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodai nevelés alapvető feladatának a gyermek testi- és lelki szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezeknek a szükségleteknek a kielégítése biztosíthatja a kisgyermek egészséges fejlődését, a legteljesebb egészségi potenciáljának elérését, azaz a lehetőséget arra, hogy a gyermek a mindennapi élet alternatívája közül a legegészségesebbet válassza, az egészséget választó képességét kifejlessze.

Az egészségvédő potenciál fejlesztése megköveteli, hogy az óvodai nevelés segítse az egészséges életvitel iránti igény kifejlődését, az egészséges életmód választását, az egészséget károsító magatartások visszaszorítását. Az egészségnevelés így válik az óvoda megalapozó jellegű, immanens (minden nevelési mozzanatban jelenlevő) feladatává.

A környezet megszerettetésére törekszünk, az emberi munka által létrejött értékek megbecsülésére, a környezetvédelemre. Arra, hogy a gyermekek pozitív érzelmekkel éljék át a kapcsolatukat a környezettel, közben lelkileg, szellemileg gazdagodjanak, gyarapodjanak. Ezek során új attitűdöket, normákat alakítunk ki bennük, mint például alkalmazkodás, együttérzés, egymásra figyelés, elfogadás, empátia.

Egyéni bánásmóddal igyekszünk megvalósítani gyermekeink tehetséggondozását és felzárkóztatását egyaránt, de eközben nem sikkad el az úgynevezett átlagos képességű gyermekekre való odafigyelés sem.

Reméljük, hogy az a szülő, aki a legféltettebb kincsét ránk bízta, érzi, hogy itt a gyermeket olyannak szeretjük, amilyen, és hogy itt minden a gyermek érdekében történik.

„Ha szeretsz, többet látsz a világból…..”

Saint-Exupéry

Minden jog fenntartva © Copyright - Napsugár Óvoda - 2019
Az oldalt készítette: webrev'art