Üdvözöljük a Napsugár Óvoda
információs oldalán!

  Főoldal
  Bemutatkozás
  Sajátosságaink
  Csoportjaink
  Hagyományaink
  Zöld ovi
  Eseménynaptár
  Hírek, aktuális
  Képgalériánk
  Búcsúzunk
  Egyesületünk
  Köszönet
  Dokumentumaink
  Étlap


  2440 Százhalombatta,
Csokonai u. 50.

Térkép megtekintése!
Tel: (23) 354-465
Fax: (23) 354-475
napsugar@mail.battanet.hu

Balla Ildikó -
óvodavezető
Mankó Éva -
óvodavezető helyettes
Trombitásné Vörös Erika - óvodatitkár

Egyesület 1%
Adószám: 18696970-1-13 Bankszámla szám:
64800073-10706422

A honlap szerkesztéséért felelős:
Donászy Veronika
Bábikné Gyovai Anita
Bemutatkozik a százhalombattai Napsugár Óvoda.

Mottónk:
"Adok-kapok szeretet teli éveket gyermeknek, szülőnek
s a világnak egy-egy boldog családot"

Napsugár Óvoda Százhalombatta
Óvodánk 1968-tól a Dunai Kőolaj Finomító, a MOL, majd 1998. július 1-je óta a százhalombattai önkormányzat fenntartása alatt működik. A megalakuláskor felvett "Napsugár Óvoda" név kifejezi pedagógusaink beállítódását, az óvodánk légkörét, hiszen a napsugár fény, a derű, a melegség, az öröm, a nyugalom kifejezője.

Tárgyi feltételeink:
Az intézményünk szép környezetben lévő, korszerű létesítmény, 168 férőhelyes, két épületben jelenleg hat csoport működik. A "B" épületünkben található a tornatermünk.
Környezetünk zöld-övezet, a fákkal szegélyezett épületek a gyermekek számára egészséges, jó környezetet biztosítanak, tágas, nagy udvarunkon.
A tornaterem, a tágas jól felszerelt udvar az egészségmegőrzés, a mozgásformák sokféleségének biztosítására nyújt alkalmat.

Intézményünk felszereltsége, belső képe harmóniát tükröz, ezt szolgálja a berendezés, a játékok, a tágas terek.

Személyi feltételeink:
Intézményünk vezetője Balla Ildikó, helyettese Mankó Éva. Óvodánk pedagógusai felsőfokú végzettségűek, a 13 főből 5 fő szakvizsgával (óvodapedagógus vezető, fejlesztő, gyógytestnevelő, környezeti nevelő, tanfelügyeleti szakértő), 2 fő tanítói 1 fő angol nyelvtanári képesítéssel is rendelkezik. Hat dajkánk is szakképesített. Pedagógus asszisztensek, óvodatitkár és kertész-karbantartó segíti munkánkat.

Gyermekképünk
Legszemléletesebben Szent-Györgyi Albert szavaival
tudjuk érzékeltetni:

"Milyen embert is akarunk formálni?
A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős
jó ítéletű, értelmes, tettrekész
szép célokért küzdő és áldozó embereket,
akik megtudják érteni és élni a szépet
és nagyot minden téren,
akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal,
akik megértik a dolgok összefüggéseit,
akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek,
amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon
és jóakaraton épülhet."

Óvodaképünk kialakítása a testület valamennyi tagjának elemi érdeke és kötelessége, mert az óvoda a környezet, a család, a gyermek számára a biztonság szigete, a szeretet ígérete, ahol lehet mozogni, élni, szabadon beszélni, embernek lenni. Itt tudjuk megalapozni a szeretet, az igazságosság, a béke ígéretének új nemzedékét.

Óvodai programunk "Személyiség fejlesztés a közösségben" c. saját nevelési program, hangsúlyos területe az "ép testben ép lélek" elv alapján az egészséges életmódra nevelés és az érzelmi nevelés. Már óvodánk neve is kifejezi ars poeticánkat, hiszen a napsugár mint a fény, a derű kifejezője a gyermekek szeretetének a felhőtlen, boldog gyermekkornak a jelképe. Gyermek centrikus, szeretet teli, biztonságot nyújtó óvodát szeretnénk, amelyben kiemelt helyet kap a mentálhigiénés nevelés. A stressz helyzetek kezelésére törekszünk, és fejleszteni óhajtjuk a kicsinyek kudarctűrő képességét. A gyermekek játékának szabadságát tiszteletben tartva kreativitáskészségüket igyekszünk erősíteni.

Műveltségi területekben gondolkodva az alábbiakat szeretnénk fejleszteni:

 • a mozgásműveltségüket: testnevelés, mozgásos játékok, úszás
 • természettudományos műveltségüket: környezeti nevelés, benne matematikai tapasztalatszerzés
 • művészeti kultúrájukat:
  • vizuális nevelésben rajzolás, festés, szövés, fonás, vaxolás, batikolás
  • kiállítások rendezése
  • irodalmi nevelés során vers, mese, bábozás, dramatizálás
  • ének-zenei neveléssel, hallásfejlesztés, hangszerek megismertetése

A környezet megszerettetésére törekszünk, az emberi munka által létrejött értékek megbecsülésére, környezetvédelemre. Arra, hogy a gyermekek pozitív érzelmekkel éljék át kapcsolatukat a környezettel, közben lelkileg, szellemileg gazdagodjanak, gyarapodjanak. Ezek során új attitűdöket, normákat alakítunk ki bennük, mint például alkalmazkodás, együttérzés, egymásra figyelés, empátia. Egyéni bánásmóddal igyekszünk megvalósítani gyermekeink tehetséggondozását és felzárkóztatását egyaránt, de eközben nem sikkad el az úgynevezett átlagos képességű gyermekekre való odafigyelés sem.

Az egészségkultúra területén célunk a gyermek egészséges életvitel igényének megalapozása, ellátása, testi fejlődésük elősegítése. A tágas, árnyas udvar, a tornaterem adta lehetőségeket kihasználva fejleszteni szeretnénk a gyermekek erőnlétét, fizikai állóképességét. Kirándulásaink családi sportdélutánjaink programjaival is ezt szeretnénk támogatni.

A gyermekeken át a családokat is a vitamin és rostdús táplálkozásra inspiráljuk. Tisztában vagyunk vele, hogy céljainkat csak a szülőkkel közösen tudjuk megvalósítani, ezért próbáljuk az óvoda és család összhangját megvalósítani, a családok felé kezdeményezők és nyitottak vagyunk. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy segítséget adjunk a szülőknek a gyermekek nevelésében felmerülő problémák megoldásában.

Csoportszervezés tekintetében a szülők részéről évtizedek óta felmerült igény, hogy gyermekük homogén csoportba kerüljön. Ez az igény találkozik a pedagógusok nevelési módszertani elképzeléseivel, ezért arra törekszünk, hogy lehetőleg azonos korosztályú gyermekeket helyezzünk el a csoportokban.

  Vissza a lap tetejére
 
  (C) 2006. Napsugár Óvoda - Százhalombatta. Minden jog fenntartva. Készítette: Bábikné Gyovai Anita