Gyermekek fogadása veszélyhelyzeti időben

Gyermekek fogadása veszélyhelyzeti időben

1. Az óvoda teljes nyitvatartási időben fogadja a gyermekeket
2. Az étkezés igénylése miatt hagyományos módon, előző nap 8.00-ig kérjük (telefonon vagy e-mail-ben) jelezzék az óvodai ellátás iránti szándékukat.
3. Kérjük, hogy az óvodába lépéskor viseljenek szájmaszkot, gyermeküket is így fogadják az óvodai dolgozók.
4. A bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt használják!
5. A csoportba kézmosás után küldjék gyermeküket!
6. A fertőzésveszély csökkentése érdekében a gyermek átadása és átvétele után a lehető legrövidebb időn belül hagyják el az intézményt!
7. Az öltözőben csak a szükséges váltóruha kerüljön, melyek cseréje napi szinten javasolt.
8. Amennyiben a gyermeken náthás tüneteket, köhögést, hőemelkedést észlelünk, a gyermeket azonnal elkülönítjük, és a szülőt értesítjük a gyermek hazabocsátása érdekében.
9. A veszélyhelyzet nem múlt el. Az a szülő, aki veszélyeztetve érzi családját, idős szeretteit és nem kívánja gyermekét óvodába hozni, kérjük e-mail-ben jelezze az óvodának. Gyermeke hiányzását továbbra is igazoltnak tekintjük.
Vigyázzunk egymásra, tartsuk be az alapvető szabályokat!

Százhalombatta 2020. május 25.

Balla Ildikó
Intézményvezető

Ghh

Óvodai nyitás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány 215/2020.(V.20.) rendelete értelmében az óvodánk
2020. május 25-étől újra kinyit, a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működik.
Kérjük, hogy aki igényli gyermeke számára az óvodai nevelést az legkésőbb 2020. május 22.
péntek 8 óráig jelezze azt, az óvoda email címén, illetve telefonon. Kérem, hogy gyermeke
ellátása érdekében a megadott időpontig mindenképpen jelezze igényét.
Május 25.-től az óvodából való hiányzás igazolása, a Házirend alapján történik, tehát, csak az
az igazolt hiányzás, amit a szülő a helyben megszokott módon, előre írásban bejelent, illetve
az orvosi igazolás. Abban az esetben, ha ez nem történik, akkor a hiányzás igazolatlan. Aki
még nem szeretné kérni az óvodai nevelést, élhet ezzel a lehetőséggel, de kérem, a fentiek
miatt, ezt írásban jelezze.
Az óvodalátogatás pontos, óvó-védő, higiénia szabályait holnap tesszük közzé, kérjük,
figyeljék a szokásos tájékoztatási fórumokat.
Százhalombatta 2020. május 21.

Köszönettel és tisztelettel:

Balla Ildikó sk.
Intézményvezető

Gyermekek fogadása veszélyhelyzeti ügyeleti időben

 

Gyermekek fogadása veszélyhelyzeti ügyeleti időben

 

  1. Szülő jelzése alapján a gyermeket ügyeleti rendben ellátjuk, étkeztetéséről gondoskodunk.
  2. A szülő az ügyeletre vonatkozó kérelmét elektronikus úton írásban, vagy telefonon jelezheti az intézmény felé, azzal a megjelöléssel, hogy hány órától, hány óráig igényli a gyermeke ellátását.
  3. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermeke nem fertőző beteg. A nyilatkozat az óvoda honlapjáról letölthető, vagy szükség esetén kinyomtatva az intézményből kikérhető. Az aláírt nyilatkozatot az első ügyeleti napon át kell adni. A nyilatkozat hiánya esetén a gyermek ellátása nem lehetséges!
  4. Kérem, hogy a szülő érkezéskor viseljen szájmaszkot.
  5. Kérem a szülőket, hogy az ügyelet igénybevételének első napján hozzanak a gyermeknek külön zacskóban kinti, benti és váltóruhát. Kérem, hogy a ruházatot ügyeleti nap végén vigyék haza kimosni.
  6. Amennyiben a gyermeken náthás tüneteket, köhögést, hőemelkedést észlelünk, a gyermeket azonnal elkülönítjük, és a szülőt értesítjük a gyermek hazabocsátása érdekében.

 

Százhalombatta 2020. április 29.

Balla Ildikó

Intézményvezető

vészhelyzeti ügyeleti szülői nyilatkozatok letölthető, nyomtatható

 

Óvodai ügyelet

Tisztelt Szülők!

A 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat által üzemeltett bölcsőde és óvodák a szülő által igényelt időpontban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között ügyeletet biztosítanak. A felügyeletet 2020. április 30-tól szervezzük azon gyermekeknek, akiknek szülője/törvényes képviselője – munkavégzése vagy más ok miatt – ezt igényli. A szülő/törvényes képviselő az ügyeletre vonatkozó igényt bármilyen formában – elektronikus levélben vagy telefonon is – pontos időpont megjelölésével (hány órától, hány óráig) jelezheti az intézménynek legkésőbb a megelőző nap reggel 8 óráig. A gyermekek felügyeletét kiscsoportos formában szervezzük, csoportonként legfeljebb öt gyermekkel. Az intézmények kizárólag azokat a gyermekeket fogadhatják, akik semmilyen fertőző betegségben nem szenvednek, erről a szülő/törvényes képviselő írásban köteles nyilatkozni.

A gyermekek étkezése az ügyelet ideje alatt – igény szerint – biztosított.

A részletekről az intézményekben tájékozódhatnak.

Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

 

Tisztelt Szülők!

 

Százhalombattán az óvodai jelentkezés 2020. február 24. és március 4. között lezajlott. A szülők jelentkezési lap leadásával kérelmezték gyermekük óvodai felvételét, és két óvoda megjelölésével jelezhették óvodaválasztási szándékukat. A kitöltött jelentkezési lapok alapján az óvodavezetők döntöttek a felvételről, amelyről a döntést megküldték valamennyi érintettnek.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. május 13-14-ére meghirdetett óvodai beiratkozás a kihirdetett veszélyhelyzet miatt – az Emberi Erőforrások Minisztere által a veszélyhelyzetre tekintettel kiadott 7/2020. (III. 25.) számú EMMI határozata alapján – a 2020/2021. nevelési évre az alábbiak szerint módosul:

 

A 2020. május 13-14-ére meghirdetett óvodai beiratkozás elmarad, a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

 

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben engedélyeztetni szeretnék gyermekük óvodakezdésének halasztását, – a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján – legkésőbb tárgyév május 25-éig nyújthatják be kérelmüket a területileg illetékes járási hivatalnál. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban a lakóhely alapján területileg illetékes járási hivatalt kell felkeresni.

Abban az esetben, ha éppen külföldön élnek vagy külföldre költöznek, s ezért a gyermek nem Magyarországon kezdi meg az óvodai nevelést, – a hatályos jogszabályok értelmében – 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatalnak kell bejelenteni. A bejelentéshez kitöltendő űrlap az Oktatási Hivatal honlapján érhető a következő linken:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

 

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérjük, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjanak az óvodáknál az esetlegesen felmerülő kérdésekről.

 

 

Polgármesteri Hivatal

Intézményi és Társadalmi Kapcsolatok Irodája

 

Köszönet

    A Százhalombatti Napsugár Óvoda gyermekei az alábbi alkotásokkal szeretnék megköszönni azoknak az emberkenek a munkáját, akik ebben a nehéz időszakban értünk dolgoznak! 

Köszönjük a munkát mindazoknak, akik ma gyógyítanak, beteget ápolnak, tanítanak, a kereskedelemben dolgoznak, szerelnek, vezetnek, embert, árut és csomagot szállítanak,  akik őrzik a rendet és vigyáznak ránk, akik tájékoztatnak, és akik most is

 

tesznek!

“Köszönet a Hősöknek a mi kis Hőseinktől!”

Étkezés

Tisztelt Százhalombattai Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy minden szülő, akinek gyermeke százhalombattai bölcsődébe,
óvodába vagy iskolába jár – a korábbi étkezési díjakkal, illetve kedvezményekkel – igényelhet
egyszeri meleg étkezést. Az igénylő gyermek vagy a felügyeletéről gondoskodó felnőtt – saját
ételhordóban – az 1. Számú Általános Iskolában működő konyhán veheti át az ételt hétköznap
12.00 és 13.00 óra között. Az óvodás és bölcsődés gyermekek étkezési igényüket továbbra is
az intézményükben, az iskolás gyermekek pedig – az eddig szokásos módon – a GEI-ben
tudják jelezni. Kérem, akinek lehetősége van rá, két ételhordót vigyen névvel ellátva, így a
következő napi adagot a portán is át tudja venni. Felhívom a figyelmüket, hogy az étel
átvételéhez tiszta és fertőtlenített edényt használjanak!
Kérem Önöket, amennyiben lehetőségük van rá – bár tudom, hogy nagy terhet ró a családokra
– otthon oldják meg gyermekeik étkeztetését, hogy a személyes találkozásokat és ezzel a
járvány terjedésének lehetőségét is csökkentsük!
Köszönöm együttműködésüket!
Vezér Mihály
polgármester

Szociális étkezés

Tisztelt Százhalombattai Szülők!

Azon gyermekeknek, akik kértek az intézményükben ügyeletet, Százhalombatta Város Önkormányzata – az előre leadott igény alapján – biztosítja a napi háromszori étkezést.

Mindazon gyermekeknek, akik a gyermekvédelmi törvény értelmében – önkormányzati határozat alapján – egész évben jogosultak a napi egyszeri meleg étkezésre, de ügyeletet nem kértek – a leadott igény alapján – biztosítjuk az ebédet. Az érintett gyermek vagy a felügyeletéről gondoskodó felnőtt – saját ételhordóban – az 1. Számú Általános Iskolában működő konyhán veheti át az ételt március 17-től minden hétköznap 12.00 és 13.00 óra között. Az óvodás és bölcsődés gyermekek étkezési igényüket továbbra is az intézményükben, az iskolás gyermekek pedig – az eddig szokásos módon – a GEI-ben tudják jelezni. Kérem, akinek lehetősége van rá, két ételhordót vigyen névvel ellátva, így a következő napi adagot a portán is át tudja venni.

Megértésüket köszönöm!