Gyermekek fogadása veszélyhelyzeti ügyeleti időben

 

Gyermekek fogadása veszélyhelyzeti ügyeleti időben

 

  1. Szülő jelzése alapján a gyermeket ügyeleti rendben ellátjuk, étkeztetéséről gondoskodunk.
  2. A szülő az ügyeletre vonatkozó kérelmét elektronikus úton írásban, vagy telefonon jelezheti az intézmény felé, azzal a megjelöléssel, hogy hány órától, hány óráig igényli a gyermeke ellátását.
  3. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermeke nem fertőző beteg. A nyilatkozat az óvoda honlapjáról letölthető, vagy szükség esetén kinyomtatva az intézményből kikérhető. Az aláírt nyilatkozatot az első ügyeleti napon át kell adni. A nyilatkozat hiánya esetén a gyermek ellátása nem lehetséges!
  4. Kérem, hogy a szülő érkezéskor viseljen szájmaszkot.
  5. Kérem a szülőket, hogy az ügyelet igénybevételének első napján hozzanak a gyermeknek külön zacskóban kinti, benti és váltóruhát. Kérem, hogy a ruházatot ügyeleti nap végén vigyék haza kimosni.
  6. Amennyiben a gyermeken náthás tüneteket, köhögést, hőemelkedést észlelünk, a gyermeket azonnal elkülönítjük, és a szülőt értesítjük a gyermek hazabocsátása érdekében.

 

Százhalombatta 2020. április 29.

Balla Ildikó

Intézményvezető

vészhelyzeti ügyeleti szülői nyilatkozatok letölthető, nyomtatható

 

Óvodai ügyelet

Tisztelt Szülők!

A 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat által üzemeltett bölcsőde és óvodák a szülő által igényelt időpontban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között ügyeletet biztosítanak. A felügyeletet 2020. április 30-tól szervezzük azon gyermekeknek, akiknek szülője/törvényes képviselője – munkavégzése vagy más ok miatt – ezt igényli. A szülő/törvényes képviselő az ügyeletre vonatkozó igényt bármilyen formában – elektronikus levélben vagy telefonon is – pontos időpont megjelölésével (hány órától, hány óráig) jelezheti az intézménynek legkésőbb a megelőző nap reggel 8 óráig. A gyermekek felügyeletét kiscsoportos formában szervezzük, csoportonként legfeljebb öt gyermekkel. Az intézmények kizárólag azokat a gyermekeket fogadhatják, akik semmilyen fertőző betegségben nem szenvednek, erről a szülő/törvényes képviselő írásban köteles nyilatkozni.

A gyermekek étkezése az ügyelet ideje alatt – igény szerint – biztosított.

A részletekről az intézményekben tájékozódhatnak.

Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

 

Tisztelt Szülők!

 

Százhalombattán az óvodai jelentkezés 2020. február 24. és március 4. között lezajlott. A szülők jelentkezési lap leadásával kérelmezték gyermekük óvodai felvételét, és két óvoda megjelölésével jelezhették óvodaválasztási szándékukat. A kitöltött jelentkezési lapok alapján az óvodavezetők döntöttek a felvételről, amelyről a döntést megküldték valamennyi érintettnek.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. május 13-14-ére meghirdetett óvodai beiratkozás a kihirdetett veszélyhelyzet miatt – az Emberi Erőforrások Minisztere által a veszélyhelyzetre tekintettel kiadott 7/2020. (III. 25.) számú EMMI határozata alapján – a 2020/2021. nevelési évre az alábbiak szerint módosul:

 

A 2020. május 13-14-ére meghirdetett óvodai beiratkozás elmarad, a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

 

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben engedélyeztetni szeretnék gyermekük óvodakezdésének halasztását, – a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján – legkésőbb tárgyév május 25-éig nyújthatják be kérelmüket a területileg illetékes járási hivatalnál. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban a lakóhely alapján területileg illetékes járási hivatalt kell felkeresni.

Abban az esetben, ha éppen külföldön élnek vagy külföldre költöznek, s ezért a gyermek nem Magyarországon kezdi meg az óvodai nevelést, – a hatályos jogszabályok értelmében – 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatalnak kell bejelenteni. A bejelentéshez kitöltendő űrlap az Oktatási Hivatal honlapján érhető a következő linken:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

 

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérjük, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjanak az óvodáknál az esetlegesen felmerülő kérdésekről.

 

 

Polgármesteri Hivatal

Intézményi és Társadalmi Kapcsolatok Irodája

 

Köszönet

    A Százhalombatti Napsugár Óvoda gyermekei az alábbi alkotásokkal szeretnék megköszönni azoknak az emberkenek a munkáját, akik ebben a nehéz időszakban értünk dolgoznak! 

Köszönjük a munkát mindazoknak, akik ma gyógyítanak, beteget ápolnak, tanítanak, a kereskedelemben dolgoznak, szerelnek, vezetnek, embert, árut és csomagot szállítanak,  akik őrzik a rendet és vigyáznak ránk, akik tájékoztatnak, és akik most is

 

tesznek!

“Köszönet a Hősöknek a mi kis Hőseinktől!”