Köszönet

Kedves Szülők!

Köszönjük a megható és kedves meglepetést, nagyon jól esett a lelkünknek, hogy gondoltatok Ránk és aggódtok értünk.

Vigyázzatok magatokra!

A Napsugár Óvoda apraja és nagyja

Óvodai- és Iskolai Szociális Segítő tevékenység működéséről az intézményben

 

Tájékoztató

Óvodai- és Iskolai Szociális Segítő tevékenység működéséről az intézményben

A feladatellátás jogszabályi alapját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet (továbbiakban NM rendelet) nyújtja. Az NM rendelet (NM rendelet 25.§. (1) (2) rendelkezései szerint az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás célja a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának  és a köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben megjelenő egyéb szakembereknek. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek – és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

Hogyan és miben tud segíteni az óvodai szociális segítő?

  • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más, problémát okozó területein
  • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés
  • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő, a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen
  • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális); ügyintézésben való segítségnyújtás (pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltése)
  • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában
  • A gyermekvédelmi felelőssel együttműködve végzi munkáját
  • Részt vesz a közösségi programok szervezésében
  • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag, delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz

Az óvodai szociális segítőt önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük problémájuk megoldásában.

Óvodai szociális segítő neve: Őri Ildikó

Tel.:  +36-20-314-9136                                                                    

E-mail: ovodaiiskolai@szocgond.hu

Fogadóóra helye és ideje: Százhalombattai Napsugár Óvoda, minden szerdán 8.00-9.00-ig

A vírushelyzetre való tekintettel az iskolai szociális segítővel az időpont egyeztetés telefonon szükséges!