A GYERMEKEK FOGADÁSA A 2020/2021 NEVELÉSI ÉVBEN AZ EMMI ÁLTAL KIADOTT INTÉZKEDÉSI TERV ALAPJÁN

 • Az óvoda teljes nyitvatartási időben fogadja a gyermekeket.
 • 431/2020. (IX.18.) Kormányrendelete értelmében 2020.10.01-től kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek testhőmérsékletének mérése. Az intézmény területére a gyermeket kísérő nagykorú személy maszk viselése mellett a kialakított testhőmérséklet mérő pontig léphet be. Intézményünkben a testhőmérséklet mérés a csoportok öltözőjében valósul meg.
 • Az étkezés igénylése miatt a hagyományos módon, előző nap 8.30-ig kérjük (telefonon,e-mail-ben) jelezzék az óvodai ellátás iránti szándékukat. Ez kötelező minden gyermek esetében. (akár térítési díjat fizet, akár mentes a térítési díj fizetése alól)
 • Az intézményben fokozottan ügyelünk a tisztaságra, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére, úgy, hogy ez a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres szellőztetésre.
 • A gyermekek által használt játékokat rendszeresen fertőtlenítjük.
 • Gyermekeink folyamatos tájékoztatást kapnak a személyi higiéne alapvető szabályairól. Tanítjuk a köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a zsebkendő szemetes kukába dobása és az alapos kézmosás.
 • Az óvodában tartózkodás ideje alatt a szülőknek kötelező a szájmaszk viselése!
 • A gyermekeket lehetőség szerint csak egy szülő hozza az intézménybe!
 • Egy öltözőben maximum 3 szülő és gyermeke tartózkodhat.
 • A bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt használják!
 • A csoportba alapos kézmosás után küldjék be gyermeküket!
 • A fertőzésveszély csökkentése érdekében a gyermek átadása és átvétele után a lehető legrövidebb időn belül hagyják el az épületet és a játszóudvart, a hosszas beszélgetéseket, a csoportosulást kerüljék az intézmény területén!
 • A beszoktatás ideje alatt a kijelölt idősávokban a szülők szájmaszkban tartózkodhatnak a csoport előterében az óvodapedagógusok kéréseinek figyelembe vételével! Szülő a csoportszobába nem mehet be!
 • Otthoni játékokat ne hozzanak be!
 • Az alvást segítő játékokat az öltöző szekrényben helyezzék el, ezek fertőtlenítő mosását a hétvégén javasoljuk.
 • Alváshoz egy játékot hozhatnak be a gyermekek. (lehetőség szerint kisméretűt)
 • Az öltözőben elhelyezett váltóruhák gyakori cseréje javasolt.
 • Az óvodát kizárólag egészséges gyermekek látogathatják. Amennyiben a gyermeken betegség tüneteit észleljük, (nátha, köhögés, hőemelkedés, hasmenés, hányás) a gyermeket azonnal elkülönítjük, és a szülőt értesítjük a gyermek hazabocsátása érdekében. Az a gyermek, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával vagy a kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • A szülő köteles értesíteni az óvodát, ha a gyermeknél koronavírus –gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • A gyermekek távolmaradásának igazolása az óvoda Házirendjében előírt szabályozásnak megfelelően történik a továbbiakban is.
 • Gyermekükért az óvodai napirend figyelembe vételével érkezzenek, ezzel elkerülve a várakozást.
 • Az első félévre tervezett közös, családos programjainkat, csak a gyermekek részvételével rendezzük meg, külön csoportokban, betartva a járványügyi előírásokat.
 • Az őszi úszásoktatás, ovi foci, ovikosár nem kezdődik meg.

 

 

A veszélyhelyzet nem múlt el.

 

 

Vigyázzunk egymásra, tartsuk be az alapvető szabályokat!

 

A most kiadott protokoll módosításig vagy visszavonásig marad érvényben.

 

 

Százhalombatta, 2020. október 01.

 

 

Balla Ildikó

Intézményvezető

Intézkedési terv

A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE

1.1 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézmények vezetője ellenőrzi a takarítások végrehajtását.

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a nevelési év kezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

1.4 Az Oktatási Hivatal aloldalán kísérjük figyelemmel a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt híreket, tájékoztatókat.

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

2.1 Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja. A nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek vagy pedagógus aki bármilyen betegség miatt otthon maradt a háziorvos, a kezelő orvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
2.2 Az épületbe a szülők csak szájmaszkban léphetnek be, enélkül nem áll módunkban a szülőket az intézményünkbe beengedni!
2.3 A csoportosulások megelőzése érdekében a nevelési év folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt kerüljék a szülők gyermekeikkel a csoportosulást, hosszas beszélgetést.
2.4.A gyermekek átadása/átvétele a legrövidebb időn belül kérjük elhagyni az játszóudvart és az épületet. Egy öltözőben, kérjük, hogy maximum 3 szülő és gyermeke tartózkodjon.
2.5.A csoportok lehetőség szerint gondoskodnak a gyermekek lazább elhelyezéséről.
2.6.A gyermekekkel foglalkozó felnőtteknek, a nap folyamán a maszk viselése a szülőkkel való kapcsolattartás idejére ajánlott.
2.7.A testnevelés foglalkozásokat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk, majd a tornaszobában az előírásoknak megfelelően.
2.8. Programjainkat a szülők részvétele nélkül szervezzük, csak a gyermekek számára, csoportonként. Külső előadókat nem fogadunk. A szülős programokat a tavaszi időszakban pótoljuk. A vízhez szoktatást felfüggesztjük, és a tavaszi időszakra átütemezzük. Az Ovi foci, Ovi kosár tervezett sportfoglalkozásait nem indítjuk el, amennyiben lehetséges ezek szervezését a későbbiekben megvalósítjuk.
2.9.A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket az időjárás függvényében:
– az udvaron tartjuk védőtávolság betartásával, és maszk használatával.
– A tornaszobában a kellő védőtávolság betartásával állandó szellőztetés mellett és kötelező maszk viselésével.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1 Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára fel kell hívni az óvodát használók figyelmét. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek esetében a szappanos kézmosás KÖTELEZŐ, mielőtt belép a csoportba!

3.2 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
Felnőttek kéztörlésre csak papírtörlőt használhatnak!
A saját jellel ellátott textil, gyermektörölköző speciális, az a gyermek személyes használatában van, Fokozott figyelmet kell fordítani a rendszeres cserére és mosásra! Hetente kétszer kötelező törölközőt cserélni! Az ágyneműk mosása két hetente történik.

3.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása, ehhez elengedhetetlen a felnőtt ellenőrző jelenléte. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.

3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek meg kell tanítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés, melyhez kérjük a szülők együttműködését.

3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (csoportszobákban, a folyosókon és egyéb helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
3.8 Az óvodában, használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
3.9 431/2020. (IX.18.) Kormányrendelet értelmében 2020.10.01-től kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek testhőmérsékletének mérése. Az intézmény területére a gyermeket kísérő nagykorú személy maszk viselése mellett a kialakított testhőmérséklet mérő pontig léphet be. Intézményünkben a testhőmérséklet mérés a csoportok öltözőjében valósul meg.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére.

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

4.3 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, mely intézményünkben a DUSSMANN Kft. feladata.

5. GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

5.1. Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
5.2. A gyermek, a távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

6.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

6.2. Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok:
– láz
– köhögés
– nehézlégzés
– hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya
– kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás,
izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
6.3. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

6.4. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
6.5. A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
6.6. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

7. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

7.1. Annak érdekében, hogy szükség esetén minden óvoda felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.
7.2 Az NNK- a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
7.3.Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
7.4.Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül az óvodán kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a Fenntartó gondoskodik.
7.5.A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

8. KOMMUNIKÁCIÓ

8.1.Fontos a hiteles forrásokból való tájékozódás, és ennek fontosságára felhívjuk az óvoda közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
8.2.Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.
8.3. Az intézményben felmerülő kérdések esetén a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu köznevelési szakterület munkatársait keressük meg.

Százhalombatta, 2020. október 01.

Balla Ildikó
óvodavezető