Százhalombattai óvodai jelentkezés és beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre  

Százhalombattai óvodai jelentkezés és beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre  

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában és a bölcsődében be lehet szerezni.

 Jelentkezési lap és a körzethatárokról szóló tájékoztatás letölthetők az óvodák és a bölcsőde honlapjáról, illetve a www.battanet.hu oldalról.

2020 Jelentkezési lap

Óvodai körzethatárok:   http://www.battanet.hu/ovodai-korzethatarok-2/ 

 A kitöltött jelentkezési lapot a Polgármesteri Hivatal B épületének 142-es irodájában kérjük leadni Gajdó Krisztina intézményi munkatársnak munkaidőben, 2020. március 4-ig.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

A felvételről az óvoda vezetője dönt 2020. április 3-ig.

A beiratkozás időpontja: 2020. május 13-14.

 

Utazó Planetárium az óvodában

Utazó Planetáriumban, mesés keretek között ismerkedhettek óvodásaink a bolygókkal, csillagokkal. A látvány elvarászolta óvodánk lakóit, miközben sok érdekes dolgot megtudhatak a Galaxisunkról.