Köszönet a támogatásért

A Százhalombattai Napsugár Óvoda „Míg megnövök” Egyesülete ezúton
mond köszönetet mindazon személyeknek, akik a 2018. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-át részünkre felajánlották, így 262.905.- Forint érkezett a
számlánkra.
Az így kapott összeget az óvodás gyermekek részére eszköz beszerzésre, udvari
játékok pótlására, a családok részére kölcsönözhető készségfejlesztő játékokra,
valamint előadói díjak kifizetésére használjuk fel.
Támogatóinknak köszönjük segítségüket és a továbbiakban is várjuk
felajánlásaikat.
Adószám: 18696970-1-13

Németh Éva
elnök