Törvényi változások

Tisztelt Szülők!

 

 

Az alábbiakban összefoglaljuk a köznevelési törvény módosításából adódóan a szülőket/gondviselőket érintő változásokat.

 

Kötelező óvodai nevelés

A gyermek továbbra is köteles részt venni óvodai foglalkozáson legalább napi négy órában attól a nevelési évtől, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.

 

Változások 2019. december 31-éig

 • Új szabály, hogy csak (a korábbi ötödik életévvel szemben) a negyedik életév betöltéséig adható a gyermek számára – a szülő kérésére – felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. A felmentés – ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja – annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.
 • december 31-ig a kérelemről az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva – továbbra is a jegyző (egyházi-, illetve magánfenntartású óvodáknál a fenntartó) dönt.
 • Az óvoda feladatai közé bekerült, hogy fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel a gyermekeket.
 • Módosultak az óvodai ellátás kötelező igénybe vételével kapcsolatos szabályok körében a mentesítés lehetséges okai, kikerült a gyermek képességeinek kibontakoztatása, mint indok.

 

Változások 2020. január 1-jétől

 • január 1-jétől változik a felmentést engedélyező hatóság, mely szerint a jegyző és a fenntartó erre vonatkozó hatásköre megszűnik. A felmentés engedélyezése (a későbbiekben végrehajtási rendelet által kijelölt) állami szervhez kerül át.
 • Ezzel összefüggésben a felmentési kérelem benyújtásának szabályai is szigorodnak. A szülő a kérelmét csak a tárgyév május 25-éig nyújthatja be.
 • A felmentés továbbra is csak annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

 

Példával illusztrálva:

 • Ha a gyermek 2016. július 15-én született és óvodaköteles 2019. szeptember 1-jétől, akkor 2020. augusztus 31-ig menthető fel a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
 • Amennyiben a gyermek 2016. szeptember 15-én született és óvodakötelessé 2020. szeptember 1-jétől válik, már nem menthető fel a kötelező óvodáztatás alól, hiszen a felmentési ideje 2020. augusztus 31-ig szólhat.

 

 • A felmentést engedélyező szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Változás, hogy ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, abban az esetben kizárólag az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

 

Tankötelezettség

 • január 1-jétől a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
 • A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
 • A szülő kérelmét az iskolakezdés évének január 15. napjáig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki.
 • Ha a szakértői bizottság – a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt – a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.

 

 

Amennyiben kérdésük van, kérjük, forduljanak bizalommal az óvodavezetőkhöz!

 

 

Százhalombatta, 2019. szeptember 13.

 

 

 

Polgármesteri Hivatal

Intézményi és Társadalmi Kapcsolatok Irodája

 

Közlekedés Kultúra Napja óvodánkban

2019. május 11-én óvodánk is csatlakozott a Közlekedéstudományi Egyesület országos rendezvénysorozatához, a Közlekedési Kultúra Napja programhoz. Szép, napsütéses szombat délután benépesült az óvoda udvara. A KRESZ-parkban S.Csilla néni vezetésével a közlekedési szabályokat ismerhették meg a gyerekek. A focipályán Dóri, Gabi és Szilvi nénivel biciklis akadálypályán mutathatták meg ügyességüket.  A gyerekek kipróbálhatták a rendőrmotort, a rendőrautót, de ülhettek tűzoltóautóban, mentőautóban is. Mindenki gyakorolhatta az újraélesztést, ahol Virág néni segített eligazodni.  A felnőttek a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos totóban mérhették le tudásukat Zsuzsi nénivel. Minden helyszínen kis ajándékot is kaptak a résztvevők. Nagyon jól sikerült délutánt tudunk magunk mögött, amit jövőre biztosan megismétlünk.

 

 

 

 

Közlekedési Kultúra napja

Kedves Szülők és Óvodások!

Szeretettel várunk Mindenkit

2019.május 11-én (szombaton) 14.30- 16.00 óráig

a Százhalombattai Napsugár Óvoda udvarán megrendezésre kerülő „Közlekedési Kultúra napja” országos eseményhez kapcsolódó rendezvényünkre.

Várunk minden óvodást rollerrel, kismotorral, kerékpárral, futóbiciklivel. Hozzátok el szüleiteket is!

Mit kínálunk a kíváncsi vendégeknek?

 • A gyermekek bizonyíthatják ügyességüket az akadálypályán.
 • Megnézhetik, felülhetnek a rendőrmotorra, beülhetnek a rendőrautóba.
 • Kipróbálhatják a KRESZ parkot, ahol a rendőri karjelzéseket is megismerhetik.
 • Beülhetnek a mentőautóba, nyomon követhetik az újraélesztés folyamatát.
 • És, hogy a szülők se tétlenkedjenek, TOTÓ formájában számot adhatnak közlekedési ismereteikről.

 

A jutalom, egy közös, jó hangulatban, sok tapasztalással, interaktív tanulással eltöltött délután.

Vár Minden kedves érdeklődőt:

A Százhalombattai Napsugár Óvoda apraja és nagyja

Kertszépítő délután

“Egy gyerek egy palánta!”

Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek a kertszépítő délutánunkra! Az udvarunk is szép lett és a gyerekek is élvezték az együtt töltött közös délutánt!

Víz világnapja

Idén csatlakoztunk az OGYÉI  által szervezett “Happy hét” programhoz, amellyel a vízivás fontosságára hívtuk fel a figyemet a gyerekek körében.