Bezár az óvoda

Tisztelt Szülők!
A kormány veszélyhelyzetet rendelt el, így arról tájékoztatom Önöket, hogy a Képviselő-testület valamennyi hatáskörét, a polgármester jogosult egyszemélyben gyakorolni.
E hatásköréből eljárva úgy döntött, hogy 2020. március 16-tól az óvodák bezárnak, nem fogadnak gyermekeket. Az utasítás visszavonásig érvényes. Az óvoda zárva tart, de a vezető és néhány munkatárs háttérfeladatokat végeznek, ezért az intézmény a megszokott elektronikus úton 7-15 óra között elérhető.
Mindezen intézkedések annak érdekében születtek, hogy a lakosság egészségét és életét megóvjuk. Mindenki maradjon otthon!
Vigyázzunk magunkra és gyermekeinkre, tartsuk be azt az alapszabályt, hogy minél kevesebb személyes találkozóra kerüljön sor. Az óvodai szünetet a gyermekek ne együtt, közös programokkal töltsék el.
Kedves Szülők! Az összefogás közös érdekünk! Bízzunk egymásban és segítsük egymás mindennapjait!

Balla Ildikó
Intézményvezető

Százhalombattai óvodai jelentkezés és beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre  

Százhalombattai óvodai jelentkezés és beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre  

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában és a bölcsődében be lehet szerezni.

 Jelentkezési lap és a körzethatárokról szóló tájékoztatás letölthetők az óvodák és a bölcsőde honlapjáról, illetve a www.battanet.hu oldalról.

2020 Jelentkezési lap

Óvodai körzethatárok:   http://www.battanet.hu/ovodai-korzethatarok-2/ 

 A kitöltött jelentkezési lapot a Polgármesteri Hivatal B épületének 142-es irodájában kérjük leadni Gajdó Krisztina intézményi munkatársnak munkaidőben, 2020. március 4-ig.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

A felvételről az óvoda vezetője dönt 2020. április 3-ig.

A beiratkozás időpontja: 2020. május 13-14.

 

Utazó Planetárium az óvodában

Utazó Planetáriumban, mesés keretek között ismerkedhettek óvodásaink a bolygókkal, csillagokkal. A látvány elvarászolta óvodánk lakóit, miközben sok érdekes dolgot megtudhatak a Galaxisunkról.

Kapunyitógató a leendő ovisoknak

Idén is szeretettel várunk minden leendő kis óvodást és szüleit Kapunyitógató programjainkra!

2020. február 07. -én (pénteken) 9-11  óráig és 15- 17 óráig.

2020. február 14.- én (csütörtökön) 9-11  óráig és 15- 17 óráig.

Bogyó és Babóca csoport és micimackó csoport apraja-nagyja.

Idén bögregyűjtő akcióhoz csatlakozozz óvodánk. A családok, barátok 411db bögrét gyűjtöttek a rászorulóknak, a kezdeményezés összesen 2500 db gyűjtött. Köszönjük!

Óvodai jogszabály változások

Tisztelt Szülők!

 

 

Az alábbiakban összefoglaljuk a köznevelési törvény, valamint a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek módosításából adódó, a szülőket/gondviselőket érintő változásokat.

 

Kötelező óvodai nevelés

A gyermek továbbra is köteles részt venni óvodai foglalkozáson legalább napi négy órában attól a nevelési évtől, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.

Változások 2020. január 1-jétől

  • január 1-jétől változik a felmentést engedélyező hatóság, a felmentés engedélyezése a jegyzőtől a járási hivatalhoz kerül át.
  • Ezzel összefüggésben a felmentési kérelem benyújtásának szabályai is szigorodnak. A szülő a kérelmét csak a tárgyév május 25-éig nyújthatja be.
  • A felmentés továbbra is csak annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

 

Tankötelezettség

  • január 1-jétől a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
  • A szülő kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
  • A szülő kérelmét az iskolakezdés évének január 15. napjáig nyújthatja be az Oktatási Hivatalhoz. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki.
  • Ha a szakértői bizottság – a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt – a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.

 

 

Bővebb információ az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/hivatal/tankotelezettseg_halasztasa/

 

 

 

Százhalombatta, 2019. december 17.

 

 

Polgármesteri Hivatal

Intézményi és Társadalmi Kapcsolatok Irodája

Advent az óvodában

Az adventi várakozás óvodánkban, sok közös élménnyel, örömteli együttléttel,  apró kezek szorgos munkájával, a gyermekek boldog készülődésével telt. Mikulás érkezését várva az Eleven társulat, Mikulás című előadását nézték meg a gyermekek. Mikulás ellátogatott a csoportokba. Adventi vásárt tartottunk, részt vettünk a városi fenyőfadíszítésen. A Zenepavilonban a Bogyó és Babóca csoport karácsonyi műsorát láthatták, a nyugdíjas kollegákank a Micimackó csoport készült Betlehemes játékkal. Meghitt, Boldog  Ünnepeket kívánunk Mindenkinek!

 

Köszönet a támogatásért

A Százhalombattai Napsugár Óvoda „Míg megnövök” Egyesülete ezúton
mond köszönetet mindazon személyeknek, akik a 2018. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-át részünkre felajánlották, így 262.905.- Forint érkezett a
számlánkra.
Az így kapott összeget az óvodás gyermekek részére eszköz beszerzésre, udvari
játékok pótlására, a családok részére kölcsönözhető készségfejlesztő játékokra,
valamint előadói díjak kifizetésére használjuk fel.
Támogatóinknak köszönjük segítségüket és a továbbiakban is várjuk
felajánlásaikat.
Adószám: 18696970-1-13

Németh Éva
elnök

Ültess Fát!

 

2019 szeptember 16-án került sor a tavaly megpályázott „Ültess Fát” programra.  A pályázatot Bálint gazda 100. születésnapjára hirdették meg, aki 100 facsemetét ajándékozott intézményeknek. A műsort az udvaron Kalap Jakab bábműsora színesítette. Minden gyermek nevetve nézte végig a kismadár történetét, akit a kisvakond és barátai próbáltak mindenre megtanítani. A tanulságos történet után közösen elültettük az ajándékba kapott 001 es számú japán díszcseresznye fát, az autós játszórészre.