Különös Közzétételi Lista

Térítési díjfizetési kötelezettség

A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje

A Szülő gyermeke részére egy hónappal korábban rendeli meg az étkezést, mely szolgáltatásért étkezési térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója költségvetési évenként állapítja meg. Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk.

1. A befizetések eljárásrendje, a befizetés módja

Az étkezési térítési díj beszedése a szolgáltatást megelőzően, előfizetéssel történik.

   • Készpénzben, Erzsébet utalvánnyal, bankkártyával a VCSGK házipénztárában a VCSGK honlapján megjelölt napokon.
   • Átutalással a VCSGK bankszámlájára

2. Étkezési igény lejelentése az esetleges visszafizetés eljárásrendje

  • A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását is  étkezés lemondása a szülő igénye alapján történik.
  • Hiányzás esetén az étkezést írásban (hiányzást bejelentő füzet, e-mail), valamint telefonon az óvodatitkárnál lehet lemondani minden nap 8.00- óráig. Az óvoda telefonszáma: 23/354-465 Az óvoda e-mail címe: napsugar@mail.battanet.hu
  • A lejelentés 24-órás eltolással lép hatályba, és a lerendelést követő havi befizetésnél írható jóvá. A mennyiben a jóváírás nem lehetséges, a túlfizetés összegét az óvoda átvételi elismervény ellenében készpénzben visszafizeti.
  • A teljes hét lejelentésére legkésőbb az előző hét pénteken, 8.00- óráig van lehetőség.
  • Betegségből történő felgyógyulás esetén, az étkezési igényt előző nap 8.00- óráig kell jelezni.
  • Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
  • Az óvodapedagógusok a szülőktől pénzt nem vehetnek át, így a szülő felelőssége, hogy a meghatározott napon eleget tegyen kötelezettségének.
  • Az ingyenes étkezést igénybe vevő szülőnek is kötelessége az étkezés lemondása a gyermek hiányzása esetén a 23/354-465 telefonszámon.
  • Ha a gyermek kimarad az óvodából, illetve más óvoda átvette, vagy iskolába lépett akkor a VCSGK házipénztárában átveheti vagy a VCSGK átutalja a visszajáró térítési díjat a szülő bankszámlájára.

3. A térítési díjak érvényesítése

Az óvoda az igénybe nem vett étkezésekre térítési díjban foglalt, vagy térítési díjon felül megállapított előre befizetett térítési díjat a lerendelés szabályainak érvényesítése után túlfizetésként elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére visszafizeti.

4. A kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje

A szülőket mindenkori jogszabályok figyelembe vételével térítésmentesség illeti meg. Az egyes kedvezmények jogosságát az előírt igazolásokkal kell alátámasztani. A díjmentesség a mindenkor hatályos 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet alapján, nyilatkozat formájában igényelhető.

5. A térítési díjmentesség kérésének jogcímei

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a gyermek
  • Tartósan beteg, vagy fogyatékos a gyermek
  • A gyermek családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
  • A gyermek családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek
  • A gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér járulékokkal csökkentett összegének 130%-át.

6. Az igénylés módja

A szülő ezen irányú szándékát a VCSGK Gazdasági szervezete felé írásban kérheti a nyilatkozat kitöltésével.

7. Étkezés kirándulások alkalmával

Egész napos kirándulás alkalmával az óvoda biztosítja a gyermek számára a napi háromszori étkezést. Az óvodából távol lévő csoportoknak hideg élelmet tartalmazó uzsonnacsomagokat készít a konyha. Délelőtti kiránduláson résztvevő csoportok számára biztosított a meleg ebéd, ill. uzsonna.

8. Étel érzékeny gyermekek étkeztetésének eljárásrendje

Az étel érzékeny gyermekek étkeztetését a VCSGK végzi, a diétás étkezési szabályzatnak megfelelően.

Minden jog fenntartva © Copyright - Napsugár Óvoda - 2019
Az oldalt készítette: webrev'art